Utskrift

Om Hammerfest Båtforening

trygve-baatHammerfest Båtforenings formål er å

  • Skape og vedlikeholde er godt båtmiljø i sikre båthavner og opplagsplasser
  • Utbedre kjennskap til lokalfarvannet ved turer og fellesarrangementer.
  • Sikre friarealer og bedre muligheten for bruk av disse
  • Bekjempe forurensing i sjø og strender.
  • Utbedre kjennskap om sjøvett og båtmateriell
  • Arrangere konkurranser som prøver sjømannskap og materiell
  • Samarbeide lokalt og regionalt med andre foreninger om felles oppgaver
  • Samarbeide med lokale myndigheter for å løse aktuelle oppgaver innenfor rammen av formålet

Historien om Hammerfest Båtforening

Den 18.02.65 var det fire ilsjeler som hadde som mål og danne en båtforening i Hammerfest.
Møte fant sted på kontoret til Hans Knutsen de øvrige var Otto Kivijervi , Fredrik Dahl og Ludvik Olausen.

Hammerfest Båtforening ble stiftet den 01.03.65. det var ca 50stk på dette konstituerende møte.
Otto Kivijervi åpnet møte .

Av disse var Ordføret Eide , Havnefogd Ellefsen og to damer Ruth og Bodil Lorentsen.
Ludvik Olausen ble valgt som formann med sammensetning av Otto Kivijervi - Rangvald Normann
Fredrik Dahl - Hans Knutsen vara Ruth Lornsen - Alf Jakobsen og Knut Paulsen.

En ny tid for HBF

I forbindelse med Snevitutbyggingn ble det lagt en ny veitrase med en mollo på Rossmolla. I forbindelse med dette ble det i reguleringsplan for Hammerfest Kommune regulert inn en småbåthavn. HBF så da muligheten for en slik etablering, det ble innkalt til et medlemsmøte. For å si det mildt inntressen var meget stor. Med opptak av lån og egenkapital fra enkeltmedlemmer som ville etablere seg og en dugnadsånd for og få dette til var enorm.


I dag er det 116 båtplasser med smått og stort. Med den etableringen av marinaen og dugnadtimer er det satset 3.5 - 4.0 mill. kroner. HBF har i dag rundt 200 medlemmer og er en godt etablert forening.