Utskrift

Hammerfest Båtforening er medlem av

Forsikring Norske Sjø

Båtforeninger tilsluttet Kongelig Norsk Båtforbund og Norges Seilforbund har en egen forsikringsordning - Norske Sjø - som er forbeholdt medlemmene i de to båtforbundene. Bakgrunnen for forsikringen er at båtorganisasjonene vil bidra til å tilby medlemmene en gunstig båtforsikring og samtidig bidra til å holde det generelle prisnivået for båtforsikringer på et lavest mulig nivå.

Link Norske Sjø: www.norskesjo.no

KNBF - Kongelig Norsk Båtforbund

Kongelig Norsk Båtforbund (Båtforbundet) har ca. 190 tilsluttede båtforeninger, fra Oslo til Kirkenes, og vel 28.000 medlemmer. Det er tilslutningen til forbundet som gjør Båtforbundet til en slagkraftig interesseorganisasjon for eiere og brukere av fritidsbåter i Norge og som gir oss gjennomslagskraft overfor politikere, myndigheter og media, både sentralt, regionalt og lokalt. Medlemsutviklingen har vært betydelig de siste årene med 9.000 nye medlemmer siden 2006.

Link Norske Sjø: www.knbf.no