Utskrift

Styret til Hammerfest Båtforening

 
Leder: Tore Norman Berg tore
Nest Leder: Åsmund Yttervik asmund
Kasserer: Knut Altmann knut
Sekretær: Jonas V. Paulsen sptegn
Styremedlem: Gunnar Røe sptegn
Styremedlem: Trygve Paulsen trygve
Styremedlem:  Sofus Olsen sptegn
Styremedlem: Roger Nilsen roger