Foreningen jobber nå med å få laget en hjemmeside i samarbeid med Havnami.