Ising i Havna

04.02.2019, 07:13

Streng kulde i kombinasjon med mye vind har ført til mye ising på båter og brygga.  Særlig utsatt er de som har båt i den ytterste brygga. Det er mange båter som trenger tilsyn snarest og vi anbefaler alle om å ta en ekstra runde for å sjekke båten sin så snart som mulig. Hver enkelt har også ansvar for at egen utrigger er snø og isfri. Vi anmoder også om å vise forsiktighet og tenke på egen sikkerhet ved ferdsel ute på brygga. Bruk redningsvest!