Årsmøte Hammerfest Båtforening

15.04.2019, 09:31

Det blir avholdt årsmøte i foreningens lokaler på rossmolla.

Tirsdag 23.04.19 Kl. 18.00

Vanlige årsmøtesaker.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 08.04 2019

Saker kan sendes på E-post: post@hammerfestbaatforening.no eller som brev til: Hammerfest Båtforening, Postboks 1178, 9616 Hammerfest

Årsmøtedokumentene finner du på denne linken

Det vil bli enkel servering. 

Vel møtt

Styret