Medlemskontingent 2019.

Medlemmer som enda ikke har betalt kontingenten må gjøre det innen 10 dager ellers blir medlemskapet slettet.