Det legges ut viktig info fra KNBF for de som har forsikringer gjennom Norske Sjø.

Hold deg oppdatert på Knbf´s hjemmeside på denne linken.  https://knbf.no/nyheter