Ising og vind

29.01.2020, 04:31

Vi oppfordrer de som har båter i vinteropplag på sjøen om å ha tilstrekkelig tilsyn med disse. Streng kulde i kombinasjon med mye vind fører til en del ising på båtene. Ha kontroll på din båt slik at vi unngår skader eller havari pga manglende tilsyn.