Medlemskontingenten 2020 for medlemmer uten båtplass. Det er sendt ut purringer , de som ikke betaler nå blir slettet som medlem og mister sine rettigheter til båtplass.