Ny årsmøtedato 08.09.20.

25.08.2020, 02:53

Ny dato for årsmøte er satt til tirsdag 08.09.2020 Kl. 18.00 på Scandic Hotell.