Annleggsvirksomhet

28.08.2020, 05:22

Det vil i forbindelse med utlegging av overløpsrør bli midlertidig parkeringsforbud fra kompressorhuset og oppover.

Området vil bli stengt med gjerde av entreprenør mens arbeide pågår. Forventet oppstart er mandag 31/8 og vil pågå ca 1 uke.

Vi ber de som har biler og evt båter stående i dette området om å flytte disse slik at de ikke står i veien for arbeidet. Det er også mulig at servicebryggen blir midlertidig utilgjengelig mens arbeide pågår hvis det viser seg at den må flyttes i forbindelse med jobben som skal gjøres. Vi ber våre medlemmer ta hensyn til dette.