Vi oppfordrer de som har båter liggende ute om å ta et tilsyn med disse etter nattens uvær. Vi har fått inn melding om løse kalesjer og avrevet pullerter.