Viktig melding ang parkering

03.11.2020, 03:29

Foreningen ber alle som har båthengere stående parkert på tomta om å fjerne disse snarest mulig. På grunn av press på P-plasser i området innføres det sone parkering fra 1.11.20.  Det skal lages gangvei tvers over tomta til nye Hfest sykehus som stjeler parkeringsarealer, derfor kan vi ikke lenger tillate å ha hengere stående lagret på tomta.  Det er enda uavklart hva som blir å skje med klubbhuset, men så lenge det står som det gjør trenger vi alt tilgjengelig areal til parkering. Vi vil komme tilbake til det praktiske ang utlevering av P-kort, annonsering vil komme her og på vår FB side så følg med jevnlig. NB. Det er litt forsinkelse på kortene, men vi vil presisere at ingen vil få bøter før kortene er distribuert.