Invitasjon Sjøkartkonferanse

23.10.2020, 03:10

Kartverket ønsker å rette ekstra oppmerksomhet rundt bruk av sjøkart i fritidsbåt. Mange fritidsbåtbrukere er usikre på hvordan de skal bruke sjøkartet. Sjøkartet er ikke bare et viktig virkemiddel for å unngå grunnstøting, men et glimrende hjelpemiddel for å tilegne seg lokalkunnskap om områdene du planlegger å seile i.

For fritidsbåter, onsdag 4 november kl. 20.00. Temaer vil være bruk og valg av kartplotter og sjøkart, nyttige nautiske produkter og tjenester m.m. Mer informasjon og påmelding finner dere her. 

https://kartverket.no/om-kartverket/arrangement/sjokartkonferansen-2020