Nyhetsinfo desember 2020

09.12.2020, 04:16

Det har vært et ønske fra noen medlemmer om litt informasjon og hva som rører seg i foreningen, vi vil med dette publisere litt nyhetsinformasjon.

 

I forbindelse med at foreningens tomt blir berørt av reguleringsplanen for det nye sykehuset har det i høst vært møter med kommunen ang kompensasjon for det vi mister.

Vi har en gruppe som har jobbet med dette en god stund og har hatt konstruktive møter med kommunen. I korte trekk mister vi endel areal pga en gangvei som blir å gå fra rossmollgata og over tomta vår og til nye sykehuset. I tillegg må våre naboer hos Hammerfest energi ha innkjøringsvei til sitt lager via vår tomt da de mister sin nåværende vei dit når riksveien forbi sykehuset skal heves. Det kan se ut som vi får tilført en del arealer i form av utfylling i sjø slik at vi får bedre utnytting av tomta vår som går ut i sjøen. En avklaring er forventet i løpet av første halvdel 2021.

 

Det har også i lang tid vært jobbet med en havneutvidelse fra oss, men som kjent ble den stoppet av et midlertidig bygge og deleforbud som ble gitt i forbindelse med usikkerheten rundt reguleringsplanen og det nye sykehuset. Det skal nå lages en helt ny reguleringsplan for sjøområdet innenfor moloen og foreningen har gitt innspill til planarbeidet i sommer. Arbeidet er så vidt startet og vi kommer til å følge opp dette. En evt utvidelse av havna med flere båtplasser er satt på vent i påvente av den kommende reguleringsplanen. Formålet med ny reguleringsplan er å få klarere regler for bruk av området og best mulig utnyttelse av sjøområdet.

 

Det skjer mye i nabolaget for tiden og vi fikk tidligere i høst forespørsel om utleie av klubbhuset til entreprenøren som skal bygge hotellet på nabotomta. Vi har landet en avtale som vi mener er god for foreningen, og den vil gjelde 1 år fremover. Det inkluderer leie av klubbhuset og 10 P-plasser på oversiden av huset og et området mot båtutsettet til evt lagring. Vi kan fortsatt disponere huset til litt møtevirksomhet og kaffe på kveldene. Dette gir oss gode midler i kassa og gjør oss bedre rustet til evt fremtidige investeringer.  Husansvarlig er foreningens kontaktmann med leietaker.

 

Angående tidligere annonsert innføring av P-kort så er planlagt utlevering satt til uke 51. Dette vil skje på klubbhuset og spesifikk dag vil bli nærmere annonsert her og på fb siden vår så følg med. Snøryddelisten har latt vente på seg i år pga endel frafall og jobb med å få på plass nye navn på denne, men den skal være like om hjørnet og vil bli publisert her. Vi har heldigvis hatt snøfritt til nå så det har ikke vært et problem.  Vi er nå midt i den mørkeste tiden og vi oppfordrer også alle om å holde bryggeporten lukket når man er i havna og varsle om evt mistenkelig aktivitet. Oppstart av onsdagskaffe er enda på vent pga covid, men vi kommer tilbake til denne når situasjonen er bedre.