Strømutfall bryggeposter

23.01.2021, 15:08

NB. Oppdatert 23.01 Kl 21.00. 

Det er foretatt en nødreperasjon og alle postene som var berørt har fått strømmen tilbake. Vi anbefaler uansett at alle tar en sjekk ombord for å se at sikringene er på. 

Vi har oppdaget strømbrudd på noen strømposter i båthavna. Vi ber alle som er avhengig av strøm om å ta en sjekk på sin båt, vi har konstatert jordfeil ombord hos en som kan ha fått følger for flere andre strømposter. Vi minner samtidig om viktigheten av å bruke godkjent landstrømkabel og ha El anlegget ombord i orden og varsle hvis man oppdager feil.