Kloakkvann

01.03.2021, 04:20

Vi vil informere brukere av havna om at det er overløp av kloakkvann fra den nye kummen på parkeringsplassen i havna. Det ser ikke bra ut og vi ber dere ta hensyn til dette. Kommunen er varslet og er på saken. Rettetid ukjent.