Det blir avholdt årsmøte  Onsdag 28.04.21 Kl. 18.00 Scandic Hotel.

NB. Møtet kan bli utsatt pga koronasituasjonen.

 

Vanlige årsmøtesaker.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 14/4-21

Saker kan sendes på E-post: post@hammerfestbaatforening.no eller som brev til: Hammerfest Båtforening, Postboks 1178, 9616 Hammerfest

Årsmøtedokumentene finner du på denne linken en uke før møtet. 

Etter det ordinære årsmøte vil det for de med båtplass være utlevering av P-kort. 


Det vil bli enkel servering. 

Vel møtt

Styret