Informasjon om gravearbeid på tomta

06.05.2021, 04:09

I forbindelse med byggingen av nye sykehuset så skal det graves vannledning over tomta vår.

Gravearbeidene er påbegynte og planlagt ferdige onsdag neste uke, 12/5-21.  Det er en 2 meter dyp grøft, men arbeidene skal gjøres raskest mulig og til minst hinder for medlemmer som skal parkere i perioden. Blir tilkomstvei stengt under arbeidene blir det laget en midlertidig tilkomst til parkeringen vår via vei på sykehus siden av tomten vår.