Oljeutslipp

16.05.2021, 12:59

Hammerfest Brann og redning melder om at det er registrert et oljeutslipp i småbåthavna på Rossmolla. Befaringen viser at det er på innersiden av bryggene  mot Rossmolla. Vi ber instendig våre medlemmer å melde inn slikt hvis man har vært uheldig slik at evt tiltak mot dette kan iverksettes så fort som mulig. Forøvrig viser vi til vår miljøplan som er på egen tavle ved nedgangen til brygga.