Oppstart Bryggearbeid

12.07.2021, 15:35

Arbeidet med utskifting av fortøyninger på vårt bryggeanlegg starter opp i løpet av noen få dager.

 

Vi ber alle våre brukere vise ekstra varsomhet ved ferdsel inn og ut av havna og holde så lav fart som mulig.

Noen kan påregne å få varsel om å flytte båten midlertidig hvis de ligger til hinder for tilkomst til fortøyningslukene på endene av hvert brygge element.

Utførende firma er Barentsdykk, og kontaktpersoner i båtforeningen er Thor-Inge, tlf 400 78 719, og Tore 906 85 477.  

 

Vi ber om forståelse for evt ulemper dette kan medføre men denne operasjonen er nødvendig for å sikre bryggene for de neste 10-15 årene.