Iverksettelse P-kort 09.08.21

04.08.2021, 08:43

Viser til tidligere annonsering ang innføring av P-kort i båthavna.

Dette blir innført som et tiltak for å hindre ulovlig parkering. Alle som har båtplass skal ha fått tildelt eget P-kort som skal benyttes.

Det vil fra og med mandag 09.08.21 bli utstedt gebyr til de som ikke har gyldig P-kort synlig i vinduet på bilen.

Hammerfest parkering vil være kontrollorgan og de som ikke har gyldig P-kort vil risikere å bli bøtelagt.