Utfylling i sjø

26.08.2021, 07:07

Entreprenør vil starte utfylling i sjø på tomta vår i nær fremtid.

Utfyllingen skal skje helt innerst fra bryggeporten mot klubbhuset/båtutsettet og dette er for at vi skal kunne utnytte det gjenværende arealet vårt best mulig.

Vi ber alle om å respektere oppsatt sperring. Biler som står innenfor sperring må fjernes innen søndag 29.08.21.

Varigheten anslåes til noen dager.