Utsetting planlagt utfylling

30.08.2021, 03:44

Arbeidene med sjøfylling blir utsatt.

Beklageligvis for Hammerfest Båtforening har Byggsak-avdelingen i Hammerfest kommune bedt om at saken sendes fylket for behandling. Vi vet ikke hvor lang tid dette vil ta, men sjøfyllingen skal utføres så snart alt det formelle er på plass. Mer informasjon kommer når ting blir avklart.