Tilsyn båter

21.09.2021, 02:47

Det er sendt ut farevarsel for sterk vind og vi registrerer at det er flere båter som ligger dårlig fortøyd og banker mot utriggere. Vi ber alle som er usikker ta en sjekk av sin båt og stramme opp og fortøye skikkelig slik at vi unngår skader på båter og brygger.