Lås Bryggeport

04.10.2021, 16:55

Det er oppdaget mekanisk påført skade på sluttstykket i den nye låsen på bryggeporten.

 

Dette har skjedd som følge av at noen har prøvd å åpne porten ved bruk av mekaniske hjelpemidler direkte mot sluttstykket.

Båtforeningen har nulltoleranse for dette, og hvis det oppdages at det er egne medlemmer som utfører dette så vil det umiddelbart

føre til eksklusjon og inndragelse av båtplass hos oss. Jfr våre vedtekter § 9.

 

Vi ber alle som ferdes på brygga ta ansvar og varsle hvis det observeres aktivitet der det brukes noen form for verktøy eller redskap for å bryte seg inn.