Strømstans

23.11.2021, 03:49

Hammerfest Energi Nett melder om strømstans onsdag 24/11-21 fra kl 17.00 til 18.00 og

fra kl 22.30 til 23.30. Strømstansen skyldes arbeid i høyspentnettet. Dette vil berøre båthavna/rossmollaområdet.