Årsmøte 2022

22.04.2022, 07:45

Årsmøtet avholdes på Scandic Hotel onsdag 27.04.22. Kl. 18.00


Vanlige årsmøtesaker. Saker som ønskes behandlet på møtet må være styret i hende innen 13.04.22.

Etter det ordinære årsmøtet vil Norske Sjø/ Tryg forsikring stille med representanter som vil presentere medlemsfordelene vi har gjennom KNBF.

Litt info om forsikring her.

Saksliste vil bli lagt ut her 1 uke før møtet. Link til saksliste.