Bryggeovergang

30.09.2022, 17:17
Etter litt utfordringer og tilpasninger er nå den nye overgangen mellom bryggene på plass.  Takk til Thor-Inge og Frank for å ha tatt på seg denne jobben med å konstruere og produsere denne for oss.