Stengt båtoppsett fra 13.10.22.

13.10.2022, 07:32

Pga arbeider med å optimalisere vårt båtoppsett vil dette ikke være tilgjengelig i arbeidsperioden.

Oppsettet skal forbedres med en noe brattere skråning og det skal tilpasses bil og båthenger og ikke være for brå.

 

Alternativ båtoppsett ved maskinforetninga kan brukes inntil videre.