Snørydding i båthavna

10.03.2023, 08:13

Det snør det snør, tiddeli bom…..

 

Vi ber om at alle følger med når de har snøryddevakt og øverste navn på ditt lag har ansvar for koordinering internt i laget.

Siden vi ikke har klubbhus og tilgang til dugnadsbok så er hver enkelt ansvarlig for å notere sine timer, som før, og sende

disse inn til oss etter endt sesong slik at vi får avregnet dette på hovedfaktureringen.

Snøryddelisten ligger annonsert her.

https://hammerfestbaatforening.no/meny/informasjon/sn%c3%b8ryddeliste%202022-23.pdf