De som har deltatt i dugnad/snømåking og som ikke har sendt inn dugnadstimer for denne sesongen bes gjøre dette snarest.

Kan sendes på sms til 906 85 477. Skriv avsendernavn i meldingen.