Oppfordring om tilsyn

27.01.2024, 12:39
Det er sendt ut farevarsel om sterk vind, vi oppfordrer alle til å ta en ekstra sjekk om båten din er godt nok sikret. 

Vi anmoder også de som ikke har måket snø om å gjøre dette snarest da det melder mildvær og regn.