Årsmøte 2024

16.04.2024, 04:11

Årsmøtet avholdes på Scandic Hotel Torsdag 18.04.24. Kl. 18.00.

 

Vanlige årsmøtesaker. Saker som ønskes behandlet på møtet må være styret i hende innen 04.04.24.

Saksliste vil bli lagt ut her 1 uke før møtet.

Link til saksliste.