Bryggedugnad

01.05.2024, 08:27

Foreningen planlegger å utføre diverse arbeider som bør gjøres på brygga etter vinterens uvær.

 

Vi ønsker at de som har lyst og anledning til å delta i slik arbeid melder seg på til bryggeleder Roger Nilsen pr.sms med navn til 913 40285.

Foreningen vil organisere dette og de som melder interesse vil bli kontaktet.  Vanlige betalte dugnadsregler gjelder i hht vedtektene § 13.

https://hammerfestbaatforening.no/meny/om-oss/vedtekter